couperen 2006

Belgische wetgeving “couperen” Artikel 17bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren stelt :§ 1. Het is verboden een of meer ingrepen bij een gewerveld dier te verrichten waarbij een of meerdere Lees meer…